Kontakt

Lekarski Gabinet Zabiegowy "Uro"
lek. med. Stanisław Dobrzański
Ulica Partyzantów 49 B, vis-a-vis ul. Topolowej
80-254 Gdańsk Wrzeszcz

Kontakt telefoniczny: 058 341 97 83
Pod powyższym numerem dostępna również całodobowa informacja telefoniczna (automat).

Zapraszamy